Expertise

Waarom ik de dingen doe die ik doe?

Mijn passie is het vergroten van het eigen vermogen van mensen en teams in organisaties. Ik help mensen daadwerkelijk aan te gaan wat nodig is om écht verandering te realiseren. Ook als het schuurt en vraagt om een tandje dieper. Hierdoor komt er weer energie vrij om te leren en te veranderen. Teams en leiders komen dan beter tot hun recht en kunnen kennis of creativiteit benutten om de samenwerking en uiteindelijk de organisatie te versterken.

De vier kernwaarden in mijn DNA zijn verbinding, lef, humor en leiderschap.

 • Verbinding en passie om met liefde tot de kern van de zaak te komen.
 • Lef omdat het moed vraagt om te leren en te veranderen en er alleen geleerd kan worden als mensen uit de comfortzone gaan.
 • Humor omdat leren zelf leuk en spannend is en een gezonde dosis relativeringsvermogen en reflectie leidt tot nieuwe stappen.
 • Leiderschap omdat er bereidheid nodig is om de regie te nemen in veranderingen. Zowel je persoonlijk leiderschap en aandeel in wat er gebeuren moet, alsook je functioneel leiderschap als leidinggevende.

Zelfsturende teams

 • Trainer teamcoaching voor Agile coaches (incompany)
 • Consult groepsdynamiek en leiderschap bij zelfsturende teams

 

Leiders en leiderschap

 • Individuele coaching van executives en leiders
 • Facilitator boardroom bij samenwerkingsvragen
 • Leiderschapsontwikkelingtraject (incompany op maat)

Teams en samenwerken

 • Teamcoaching bij ontwikkelvragen
 • Onderzoek en consult groepsdynamiek bij veranderingen
 • High performance teamontwikkeling

HR teams en HR professionals

 • Begeleider/trainer hei- en studiedagen
 • Advies ontwikkeling HR team bij samenwerking en verandering

E-coaching

Naast face-to-face coaching bied ik E-coaching aan (videobellen per Zoom, Skype, Teams) voor  iedereen met een persoonlijke- of professionele ontwikkelingsvraag. Meestal zijn dat individuele vragen of teamvragen/evaluaties als aanvulling op lopende begeleidings- en teamontwikkelingstrajecten. Bij E-coaching staat ook de gewenste toekomstige situatie en de leerdoelen centraal.

Mocht je alleen gebruik willen maken van E-Coaching zonder het face-to-face contact, dan bel ik je graag om via een telefonische intake te kunnen inschatten of alleen E-Coaching passend is bij de resultaten die je wilt behalen. Afspraken en doelstellingen voor E-coaching worden in overleg vastgesteld en beschreven in een persoonlijk plan van aanpak.