Partners

Voor een aantal opdrachten werkt Nancy samen met gekwalificeerde, gelijkgestemde partners. Bijvoorbeeld als er meerdere teams en leiders betrokken zijn in een veranderproces. Teamontwikkeling en leiderschap is mensenwerk en door met partners te werken wordt de psychologische veiligheid, de continuïteit en de kwaliteit geborgd voor de opdrachtgever.

Onze coach BV
Postbus 22
5260AA Vught
www.onzecoach.nl
06-020018075

Alba Academie
Postbus 140
5500AC Veldhoven
www.alba-academie.nl
040-2955999

NCPSB licensie voor de VMC test
(Vitallity Mind Challenge)
ter voorkoming van stress in preventief stadium.

PEN Psychodiagnostics
www.eqiq.nl
Licensie EQ test

Landelijke Vereniging Supervisiebegeleiding en coaching
Beroepsregistratie

Meer Perspectief
Martian Slagter
www.meerperspectief.nl