Zorginstelling met vijf woonlocaties met op iedere locatie een groep zorgprofessionals die moeten samenwerken rondom de vraag van de client. Er wordt te veel gewerkt vanuit de eigen expertize (monodisciplinair) en er wordt onvoldoende samengewerkt. Het zijn meer “groepen” dan teams. Aan mij de vraag om de samenwerking te ontwikkelen naar multidisciplinair samenwerken en van daaruit meer zelfsturing mogelijk te maken.

Bij aanvang heb ik een plan van aanpak gemaakt omdat het een ontwikkelvraag betrof die een periode van 3 tot 4 maanden zou bestrijken. De eerste stap was het analyseren van het probleem d.m.v. groepsinterviews en een afvaardiging per discipline. Het daaruit ontstane beeld en de patronen in samenwerking werden in sessies per team teruggekoppeld. De tweede stap was via teamcoaching en teamtraining de teams helpen hun samenwerking te ontwikkelen. Om zelfsturing te ontwikkelen is met het model van de T-shaped professional gewerkt. Het resultaat was dat de teams hiermee zelf reflecteerden op samenwerking en de volgende stap.

Diensten:

Vul hier diensten in

Jaar:

2019

Delen